Ağustos 2011-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Yazar: Dermoskopi Çalışma Grubu

Şikayet:
- 68  yaşında erkek hasta, bazal hücreli karsinom eksizyon öyküsü olması nedeniyle yapılan vücut taraması sırasında saptanan, ne zamandır var olduğunu bilmediği  kızarıklık nedeniyle değerlendirildi.

Klinik Bulgular:
- Sol alt bacak lateralinde  3,2 x1,7 cm boyutlarında, her iki eksende asimetrik, düzensiz sınırlı, pembe renkli yassı plak izlendi.

Dermoskopik Bulgular:
- Yaygın parlak beyaz-kırmızı alanlar (yıldız) üzerinde dallanma göstermeyen kısa, ince telenjiektaziler (siyah ok, 0.2 mm’den küçük çaplı, kısa, lineer damar yapıları), küçük birkaç adet erozyon (daire) görüldü.

Yüzeyel Bazal Hücreli Karsinom

Yorum: Bu lezyon, klasik bazal hücreli karsinom (BHK) bulguları sergilemeyen bir lezyondur. Yüzeyel BHK lezyonlarında tanımlanmış parlak, beyaz-kırmızı alanlar ile birlikte kısa, ince, yüzeyel telenjiektaziler lezyona hakimdir.  Küçük erozyonlar da olabilir. Nadiren klasik Menzies kriterleri eşlik edebilir. Klinik olarak karışabileceği non-pigmente Bowen hastalığından glomerular damarların olmayışı, buna karşılık yukarıda sıralanan özellikleriyle ayrılır.
BHK dermoskopi hakkında makale için tıklayınız...
Yüzeysel BHK dermoskopik özellikleri için tıklayınız...

YORUMLAR
YORUM EKLE