Şubat 2011-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Yazar: Dermoskopi Çalışma Grubu

Şikayet: - 50 yaşında erkek hasta, sağ mandibular bölgede uzun süredir mevcut olan edinsel nevüsü üzerinde 6-7 ay önce gelişen renkte koyulaşma nedeniyle başvurdu. Klinik Bulgular: - Sağ mandibula üzerinde 1,3x0,7 cm boyutlarında, her iki eksende asimetrik, düzensiz sınırlı, açık kahverengi, pembe, gri-siyah renk alacası içeren yassı plak izlendi. Dermoskopik Bulgular: Lezyonun üst kısmında düzensiz dağılım gösteren kahverengi-siyah nokta yapıları/globüller ve lezyonun sol yarısında mavi-beyaz alan ile sağ yarısında kırmızı yalancı ağ yapısı görüldü.

Melanom Histopatolojik Tanı: - Yüzeyel yayılan melanom , Breslow 1,82 mm, Clark III, ülser yok, 9 mitoz/mm 2, en yakın cerrahi sınıra uzaklık 5mm’ dir
- Reeksizyon (1 cm güvenlik sınırı ile) ve sentinel lenf nodu biyopsisi yapılması. Hastanın reeksizyonunda rezidü tümör saptandı, cerrahi sınırlarda tümör görülmedi. Sentinel lenf nodunda metastaz saptanmadı.  NCCC Guideline Melanoma
-Evre IB olgularda rutin görüntüleme yöntemleri tarama amaçlı önerilmemektedir. (NCCN Melanoma Guideline 2011 V1) -Ancak bu olgularda ilk değerlendirmede PAAK, Batın USG, Rutin biyokimya, hemogram, LDH istenebilir.
- İzlemde kontroller ilk bir yıl üç ayda bir ve sonraki beş yıl altı ayda bir yapılmalıdır. - Dermatolojik ve fizik muayene ile eşzamanlı bölgesel lenf nodu USG istenmesi önerilir. Metastaz tarama amaçlı ileri görüntüleme yöntemleri istenmesine gerek yoktur. Yıllık olarak PAAK, Batın USG, rutin biyokimya, hemogram ve LDH istenebilir.
YORUMLAR
YORUM EKLE