Nisan 2013-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Şikayet
51 yaşında erkek hasta sağ yanakta 2 yıl önce beliren ve büyüme gösteren siyah-gri renkli kabarıklık ile başvurdu.

Klinik Bulgular:
Sağ mandibular alanda 1.2 x 1.0 cm boyutlarında, gri, kahverengi, üzerinde küçük hemorajik kurutların bulunduğu, periferi hiperkeratozik, merkezi ülseratif asimetrik nodüler lezyon izlendi


Dermoskopik bulgular:
Dermoskopide; papillamatö yapıların içinde lineer uzanan damar yapıları (mavi daireler), sol üst uçta nokta, globül yapıları (sarı oklar), saat 9 hizasında küçük hemorajik odaklar (beyaz dikdörtgen), merkezde ülserasyon ve hemorajik kurutlar izlendi.
-Verrüka vulgaris Yorum: Bu olguda dermoskopik olarak verrü tanısını güvenle koyduran kriter, kanama odakları yanı sıra vaskülarize papillamatö yapıların varlığıdır.
YORUMLAR
YORUM EKLE