Mart 2013-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Şikayet
71 yaşında kadın hasta, altı yıl önce sağ yanakta beliren ve zaman içerisinde büyüme gösteren kahverengi, siyah kabarıklık nedeniyle değerlendirildi.

Klinik Bulgular:
Sağ nazolabial oluk proksimalinde yerleşim gösteren, 1.6x 1.2 cm boyutlarında, renk alacası, kenar düzensizliği, asimetrisi mevcut olan plak izlendi.


Dermoskopik bulgular:
Dermoskopide; lezyon genelinde mavi-beyaz alanlar, rhomboidal yapılar (sarı noktalı eşkenar dörtgenler), polimorf vasküler patern (birden fazla tipte atipik vasküler yapı) izlendi. Polimorf vasküler paternde, lineer düzensiz damar yapıları (turuncu ok), glomerüler damarlar (mavi ok), yılankavi damarlar (sarı ok) mevcuttu.
-Lentigo malign melanom, Breslow 1.8 mm, Clark seviyesi III, 4 mitoz/mm2 Yorum: Yüz yerleşimli melanomlarda da tümör kalınlığı arttıkça lentigo malign melanomun klasik bulgularından olan annüler granüler yapı, atipik psödo-ağ, rhomboidal yapı, asimetrik pigmente folikül bulguları kaybolup diğer kalın melanomlara özgü bulgular (neovaskülarizasyon, mavi-beyaz yapı) dermoskopik görüntüye eklenir.
YORUMLAR
YORUM EKLE