Ocak 2012-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Yazar: Dermoskopi Çalışma Grubu

Yakınma:
19 yaşında erkek hasta, avuç içinde, doğuştan beri olduğunu ifade ettiği kahverengi lezyon nedeniyle değerlendirildi.

Klinik Bulgular:
Sağ palmar alan medialinde, renk asimetrisi gösteren kahverengi yassı plak mevcuttu.


Dermoskopik bulgular:
Lezyonun çoğuna paralel oluk paterninin tek çizgili prototipi hakimdi. Ancak merkezde kafes benzeri görünüm izlendi (daire).


Akral nevüs

Yorum:
Paralel oluk ve kafes paternleri benign akral nevüs paternlerinden olup , Saida ve ark. nın bildirdiği üzere takip gerektirmeyen lezyonlardır. Key points in dermoscopic differentiation between early acral melanoma and acral nevus
YORUMLAR
YORUM EKLE