Kasım 2011-Dermoskopi Çalışma Grubu Ayın Olgusu

Yazar: Dermoskopi Çalışma Grubu

Yakınma:
22 yaşında kadın hasta, yaklaşık 5 yıldır kalçada mavi renkli kabarıklık.

Klinik Bulgular:
Sol gluteal alanda, 7x 9 mm çapında, her iki eksende asimetrik, düzensiz sınırlı, ortası eleve mavi renkli makülopapüler lezyon izlendi.


Dermoskopik bulgular:
Blue nevüsün karakteristik görüntüsü olan homojen mavi alanlara ilaveten lezyonun sağ yarısında homojen mavi pigmentasyon yanı sıra yer yer kahverengi homojen alanlar (daire) mevcuttu. Lezyonun sol yarısında ise melanin kaybına ve/veya stromal cevaba bağlı renksiz alanlar izlendi (ok işareti hipokrom alanları göstermektedir).


Ayırıcı tanıda neler düşünürsünüz ?

Sellüler blue nevüs

Yorum:
Blue nevüs ailesinden, histopatolojik olarak sellüler tip blue nevüs olduğu ispatlanmış, dermoskopik olarak hipokromik-fibrozan tipte bir örnek görülmektedir.

Öğretici Noktalar:
  1. Malign blue nevüs, yani melanom öncüsü olan sellüler blue nevüsler genellikle 1 cm’den büyük olmalarına rağmen bazen 7-8 mm’nin üzerinde eleve komponenti mevcut blue nevüslarda, sellüler tip olasılığına dayanarak eksize edilmesi yerinde bir karar olur.
  2. Dermoskopide, blue nevüslar klasik tipte görüldüğü gibi çelik mavisi diffüz bir pigmentasyon sergilemeyebilir. Bunların dışında yukarıda örneğini gördüğümüz hipokrom-fibrozan blue nevüs (beyaz tip), Kamino-compound blue nevüs (siyah tip) (Resim 1), kombine blue nevüs (kahverengi tip) (Resim 2), derin penetran blue nevüs (polikromöz tip) (Resim 3) tiplerinin özel görünümleri izlenebilir.
Not: Dermoskopik resimler EÜTF Dermatoonkoloji Birimi’nin arşivindendir.
YORUMLAR
YORUM EKLE