Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı/ Klinik Adı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı- ISPARTA

Web sitesi

http://tip.sdu.edu.tr/tr/sayfalar/deri-ve-zuhrevi-hastaliklar-anabilim-dali-1199s.html

Telefon/fax

0 246 211 9314

e-posta

mehmetyildirim@sdu.edu.tr

Adres Bilgileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Çünür-ISPARTA

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Vahide Baysal AKKAYA
Prof. Dr. Pınar Yüksel BAŞAK
Doç. Dr. Ali Murat CEYHAN
Yrd. Doç. Dr. İjlal ERTURAN

Başasistan kadrosu

-

Uzman Kadrosu

-

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Sevim TERZİ
Dr. Gonca MERİÇ
Dr. Oya Oylum ARGUN
Dr. Serap KOCABEY

 

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

20

Tarihçe

Dermatoloji Anabilim Dalı 1994 tarihinde Dr. Vahide BAYSAL' ın atanması ile kurulmuştur. Anabilim dalımızın öğretim üyesi sayısı Temmuz 1998' de Dr. Pınar Yüksel BAŞAK, Ekim 1998' de Dr. Mehmet YILDIRIM, Mart 2005' de Dr. Ali Murat CEYHAN ve Ağustos 2007’de Dr. İjlal ERTURAN’ın katılımları ile beşe yükselmiştir

 

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz;
-Ülkemiz gereksinimleri doğrultusunda ve kabul edilmiş uluslararası standartlarda dermatoloji alanında bilgi ve becerileriyle donatılmış üstün nitelikte hekimler ve dermatolog yetiştirmek
-Hem temel bilimlerde hem de klinik alanda donanımlı alt yapımızı değerlendirerek ve daha da geliştirerek Türkiye çapında kapsamlı araştırmalara öncülük etmek, çok sayıda ve nitelikli uluslararası projeler gerçekleştirmek
-Üreteceğimiz projeleri araştırmalara dönüştürecek laboratuvar ortamları sağlamak ve bu alanda uluslararası arenada öncü merkezlerden biri olarak nedeni bilinmeyen hastalıkların aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve hasta hizmetlerini mümkün olan en çağdaş ve teknolojik yöntemlerle sürdürmek

 

Misyonumuz;
-Profesyonel anlamda koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak ve bunun için klasik yöntemlerin yanısıra   yüksek teknolojiyi kullanabilme kapasitesine sahip olmak
-Çağdaş bilimsel ilkelere dayanarak  dermatoloji alanında kaliteli sağlık hizmeti üretmek, bu hizmetin iyileştirilerek sürdürülmesi amacıyla üstün nitelikli hekimler yetiştirmek ve evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde araştırmalar yapmaktır.
-Nitelik ve nicelik olarak uluslar arası standartlarla uyumlu; eğitim, araştırma ve uygulamada çağdaş yönelimli, deri ve zührevi  hastalıklarına yönelik çalışmalar ile önder ve öncü klinik olmak

Hizmetler

 

                        Poliklinik

4 adet poliklinik

                        Servis

12 yataklı servis

Özel/YanDal poliklinikleri

Kozmetoloji, dermatocerrahi, mikoloji, alerji, foto(kemo)terapi, dermatoskopi üniteleri

Klinikte mevcut cihazlar

-Dijital Dermatoskopi ünitesi
-Foto(kemo)terapi ünitesi
-Lokal PUVA –UVB ünitesi
-Tarak PUVA
-Kryoterapi ekipmanları
-Radyokoterizasyon cihazı
-El dermatoskopi cihazları
-Wood lambası
-Mikroskop (tek kişilik)
-Mikroskop (eğitim amaçlı, üç kişilik)
-Dermatolojik amaçlı fotograf makinası

 

 

: