Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

http://www.gantep.edu.tr

Telefon/fax

0342 3606060 / 76506

e-posta

 

Adres Bilgileri

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

 

Prof. Dr.Zülal Erbağcı

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr.Zülal Erbağcı
Prof.Dr. Orhan Özgöztaşı
Prof.Dr. Serhat İnalöz
Prof. Dr. Necmettin Kırtak
Doç. Dr. Cenk Akçalı (Kısmi zamanlı)

Başasistan kadrosu

 

    -------

Uzman Kadrosu

 

    --------

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Ars.Gör.Dr. Kenan Turhan
Ars.Gör.Dr. Hatice Koçluk
Ars.Gör.Dr. Nesrin Aytekin
Ars.Gör.Dr. Emine Özkul Kılınç

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

13

Tarihçe

    Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 1989 yılında Doç.Dr.Orhan Özgöztaşı tarafından kuruldu. Poliklinik çalışmaları Kolejtepe eski Göğüs Hastalıkları hastanesinde devam ederken yatan hasta hizmetleri de Kozanlı eski doğum hastanesinde yürütülmekteydi.
2004 yılında Üniversite kampüsündeki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine taşınıldı. Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr.Zülal Erbağcı 1996 yılında, Dr.Necmettin Kırtak 1998 yılında, Dr.Cenk Akçalı 2007 yılında Yardımcı Doçent ünvanıyla akademik kadroya katıldılar. Uzmanlık eğitimini Anabilim Dalı dışında tamamlayan Dr.Serhat İnalöz 2000 yılında öğretim görevlisi olarak Anabilim Dalına katıldı.
Anabilim dalında 4 öğretim üyesi Profesörlüğe, 1 öğretim üyesi Doçentliğe yükseldi. Anabilim Dalında halen 5 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Vizyon-Misyon

1-Tıp eğitimi gören öğrencilere Deri ve Zührevi hastalıkların tanı, tedavi ve takibi konusunda yeterli teorik ve pratik eğitimin verilmesi
2-Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimi verilmesi
3-Bilim alanı ile ilgili problem ve şikayetleri olan hastaların poliklinikte tanı, tedavi ve takiplerinin yapılması
4-Yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastaların takip ve tedavilerinin yapılması
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerin takip edilmesi
6-Bilim alanı ile ilgili konular hakkında medya vasıtası ile halkın aydınlatılmasına katkı verilmesi
7-Bilimsel araştırmalar yapılması ve bunların bilim dünyasına mal edilmesi

Hizmetler

 

                                           Poliklinik

Günlük bakılan hasta sayısı 70 -100 arasında değişmektedir

                                           Servis

14 yatak

Özel/YanDal poliklinikleri

--------

Klinikte mevcut cihazlar

DbUVB/PUVA fototerapi kabini
Lokal PUVA (El, ayak) uygulama cihazları
Kryoterapi
Elektrokoter
Işık mikroskopu
El dermatoskopu
Bilgisayarlı dermatoskop