Paterji Testi

Tanım
Behçet hastalığı tanısında kullanılan paterji testi, kalın uçlu bir iğne ile önkolun yüzeysel olarak damar ve kıl bulundurmayan deri bölgesine 45 derecelik açıyla (oblik) pikür uygulanması ve bu bölgede 24-48 saat sonra gelişmesi olası papül, püstül veya papülopüstüler lezyonun değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Gereçler
 1. Steril enjektör uçları (20 G)
 2. Etil alkol
 3. Pamuk
 4. İşaret kalemi
Uygulama
 1. Ön kol fleksör yüzleri alkollü pamuk ile silinir. Tek kullanımlık enjektör uçları (20 G), plastik kapaklarına birkaç kez batırılıp hafifçe köreltildikten sonra, 45 derecelik açıyla (oblik olarak) deriye batırılır. Dermise ulaşmak gerektiği için, iğnenin deriye yaklaşık 5 mm batırılması uygun olur.  
 2. İşlem çift taraflı olarak uygulanır. Her iki kola, yaklaşık 3 cm arayla, üçer adet pikür yapılır.
 3. Pikürlerin çevresine bir kalemle, 1-2 cm çaplı bir halka çizilir ve yerleri belirlenir.
Yorum
24-48 saat içinde eritemli papül veya püstül oluşumu pozitif olarak değerlendirilir (Resim 1).

Notlar
 1. Her hastaya bilgilendirme ve onay formu okutulup imzalatılmalıdır.
 2. Paterji testinin negatif olması, Behçet hastalığı tanısını ortadan kaldırmaz. Pozitifliği tanıda yardımcı olmakla birlikte, duyarlılığı düşüktür. Behçet hastalığı olanların yaklaşık yarısında paterji testi pozitiftir. Özgüllüğü ise daha yüksektir (Behçet hastalığı olmayanların önemli bir bölümünde paterji testi negatiftir).
 3. Test öncesi, antiinflamatuvar ya da immünsüpresif ilaçların kesilmiş olması uygun olur.
 4. Paterji testinde yapılacak pikür sayısı konusunda uluslar arası bir standart yoktur. Ancak, sayı artışı ile test pozitifliğinin artabileceği yönünde görüşler vardır. Disposable iğnelerin yeterince travma oluşturamama olasılığı nedeniyle, yukarıda anlatılan yöntemle iğnelerin küntleştirilmesi uygun olabilir.