19 Mayıs Kutlaması


Türkan Saylan'ı Anma


Epidermolizis Bülloza Çalışma Grubu Kuruldu

Değerli Meslektaşımız,

Daha önce sizlerden gelen talepler üzerine Türk Dermatoloji Derneği bünyesinde ‘Epidermolizis Bülloza Çalışma Grubu” kurulması kararımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda çok sayıda başvuru aldık, ilginize çok teşekkür ederiz.

22.03.2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda 2 nolu karar ile TDD Çalışma Grupları Yönergesinde belirtildiği şekilde:’’İlk defaya mahsus olarak’’ çalışma grubu için beş kişiden oluşan yürütme kurulu oluşturdu. Bu kurulun başkan ve yardımcısı belirlenerek aşağıda sunulmuştur. Kurul Antalya’da düzenlenecek olan Ulusal Dermatoloji Kongresine kadar görevini sürdürecektir. Gruba yapılacak yeni katılım başvuruları doğrudan başkan veya sekretere yapılabilir veya dernek sayfamızdaki çalışma grubu sayfasından online başvuru da yapılabilir.

Yeni çalışma grubunda yer alan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL

Prof. Dr. Ayşe KAVAK

Prof. Dr. Şeniz DUYGULU

Doç. Dr Sibel ERSOY EVANS

Dr. Ümmühan KAYA


Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu

Değerli Meslektaşımız,

TTB-UDEK tarafından gönderilen “Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu” konusunda mesaj aşağıda sunulmuştur. Sempozyuma kayıt ve katılım ücretsizdir.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığına,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 685/2016 Sayılı 06.05.2016 Tarihli “ Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı” Sempozyumu ile ilgili yazısına ve düzenlenecek olan toplantı bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/sempozyum-6104.html