Yeterlik Sınavına başvuru tarihi 20 Ekim 2015 tarihine kadar uzatılmıştır !

Sayın Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi uzman hekimlerin sürekli eğitim alanındaki bireysel gelişmelerinde teşvik edici rol oynayan yeterlik sınavları (board sınavları), ülkemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında ve tıbbın diğer birçok alanında yapılmaktadır. YeterlikSınavlarına katılım zorunluluk değil, gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu yıl altıncısı yapılacak olan Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşamasının (kuramsal-yazılı sınav) 08 Kasım 2015 günü, 2. aşamasının (uygulama sınavı) 22 Kasım 2015 günü yapılması planlanmaktadır. Bu tarihler yeterlik sınavına girmek isteyen meslektaşlarımızın işyerinden izin almalarına gerek olmadan gelebilmelerini sağlamak amacı ile seçilmiştir. Kuramsal Sınav her yöreden ulaşımın kolay olduğu İstanbul ve Ankara'da yapılacaktır. Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi Bilgisayar Laboratuarı belirlenmiştir.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Dermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 10. Baskı, 11. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik olan 1. aşamasına katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Sınav içeriği ve yöntemi ile ilgili bilgilere ulaşmak ve online başvuru yapmak için ayrıntılı bilgiler Türk Dermatoloji Derneği web sayfasında (http://www.turkdermatoloji.org) yer almaktadır.

Sınav için son başvuru tarihi 20 Ekim 2015'tir. Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Daha önceden sınava girip başarılı olduysanız, bu maili dikkate almayınız.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına   Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Şeniz Ergin   Prof. Dr. Göksun Karaman
Sınav Komisyonu Başkanı   Yeterlik Kurulu Başkanı


Türk Dermatoloji Dergisinin Eylül sayısı çıktı

Türk Dermatoloji Dergisi,  Emerging Sources Citation Index (ESCI) listesine alındı. SCIE, SSCI or AHCI gibi indekslere aday dergilerin dahil edildiği söz konusu liste gelecek ay yayınlanacak.

 
Türk Dermatoloji Dergisinin Eylül sayısı online olarak yayınlanmaya başlandı (http://www.turkdermatolojidergisi.com/). Bu sayıda da ilginizi çekeceğini umduğumuz derleme, orijinal araştırma ve olgu sunumu makaleleri ile karşılaşacaksınız.
 
Aşağıdaki linkten “tam metin” olarak ulaşabileceğiniz Eylül sayısında yer alan bazı başlıklar şunlardır:
 
Sürekli Eğitim:

Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi (Pelin Koçyiğit, Mehmet Ali Güner)
 
Özgün Araştırma:

Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler (Özgül Muştu Koryürek, Arzu Karataş Toğral, Mehmet Mert Koryürek, Hatice Meral Ekşioğlu)
 
Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları (Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Zahide Akman, Fatma Gökşin Cihan, Fatma Tunçez Akyürek, Ayşe Sarıoğlu)
 
Derleme:
 
Psoriasisli Hastaya Yaklaşım (Tülin Ergun)
 
Dermatoloji Tarihi:
 
Yurdumuzda “Dermatoloji Eğitim ve Öğretim Standardizasyonu” Çalışmalarının Tarihçesi (Adem Köşlü)


7. Dermatoloji Eğitim Kurultayı

7. Dermatoloji Eğitim Kurultayı 18 Kasım 2015 Çarşamba günü Sheraton Kongre Merkezi, Ankara'da saat 16:30-17:30 arasında yapılacaktır. Kurultay Programı için tıklayınız.


Kurban Bayramı'nız Kutlu Olsun...

Değerli Üyelerimiz,

Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz....

Türk Dermatoloji Derneği