Anneler Günü Kutlaması


XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenlemek İçin Adaylık Süreci Devam Ediyor

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu, XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme adaylık sürecini başlatmıştır. Ulusal Kongrenin adaylık süreci, kurumun belirlenmesi ve kurumun yükümlülükleri; “Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi”ne göre belirlenecektir.

Ulusal Dermatoloji Kongresini; Türk Dermatoloji Derneği ve bir eğitim kurumu birlikte düzenleyecektir. Kongrenin düzenlenmesi ile ilgili olarak ana sorumluluk Türk Dermatoloji Derneği' ne aittir. Ortak düzenleyici kurum bilimsel programdan sorumludur.

Adaylık başvuruları Türk Dermatoloji Derneği’ ne bir dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılmalıdır. Adaylık başvuruları 30 Haziran 2016 akşamına kadar yapılabilecektir. Ayrıca, son başvuru tarihine kadar tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir.

Aday olmaya hak kazanan kurumlar 15 Temmuz 2016 tarihinde web sayfamızda ve e-posta ile duyurulacaktır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından, koşulları uygun bulunan adaylar Antalya' daki XXVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında Türk Dermatoloji Derneği genel kuruluna sunulacaktır. XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleyecek kurumu TDD Genel Kurul üyelerinin oyları belirleyecektir. İlk turda oyların yarısından bir fazlasını alan kurum çıkmazsa, en çok oyu alan iki kurum arasında 2. tur oylama yapılacaktır.

Adaylık Koşulları;
1-Kongre düzenlemeye sadece eğitim veren kurum/lar aday olabilir.
2-Kurumda biri kıdemli olmak üzere 2 profesör olmak koşuluyla en az 4 öğretim üyesi olmalıdır. Bu sayıya sahip olmayan iki kurum ortak düzenleme başvurusunu yapabilirler.
3-Son 10 yılda Ulusal Dermatoloji Kongre’sini yapan kurumlar aday olamazlar.
4-Son 10 yılda ulusal düzeyde ve ana dalda toplantı düzenleyen kurumlar tek başlarına aday olamazlar. Bu kurum/lar ancak, kendileriyle aynı durumda olmayan bir başka kurumla birlikte adaylık başvurusunda bulunabilirler.
5-Başvuruda, kongre yapılacak yerin ulaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almalıdır.
6-Kongre yapılacak bölgenin konaklama kapasitesi ve uygun toplantı salonlarının yeterliliği belgelendirilmelidir.
7-Düzenlenen yer olabildiğince kurumun kendi coğrafi bölgesinde olmalıdır.
8-Ulaşım ve altyapı ile ilgili konularda çözülebilecek olduğu düşünülen sorunların varlığında Yönetim Kurulu başvuru sahipleri ile pürüzleri gidermeye yönelik bir toplantı yapabilir.

Saygılarımızla

TDD Yönetim Kurulu
 

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
Sedat Simavi Sokak No: 42–3 Çankaya –ANKARA
Telefon: 0 312 441 30 63


2016 TDD Bursları

2016 yılı için daha önce duyurduğumuz TDD Burslarından " Uzun süreli Yurt dışı Araştırma Bursu" kontenjanımız dolmuştur...

Halen kontenjanları dolmayan burslarımız aşağıda belirtilmiştir.

Türkan SAYLAN Yurt dışı Bursu

Bilimsel Araştırma Proje Destek Bursu

Yurt dışı Kongre Destek Bursu

Uzmanlık Öğrencileri Bursları (Yurt dışı Eğitim Bursu ve Araştırma Projesi Destek Bursu)

Bu burslara son başvuru tarihi 30 Haziran 2016 olarak belirlenmiştir.

Tüm üyelerinize duyururuz.

TDD Yönetim Kurulu


IPL Cihazları Hakkında Açılan Dava Kazanıldı

Değerli Üyemiz,

Derneğimiz Hukuk Bürosu tarafından “Güzellik salonlarında güzellik uzmanlarının IPL cihazı ile uygulama yapmasına olanak tanıyan Yönetmelik değişikliğine karşı” dava açılmış ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Danıştay 17. Dairesinde görülen davada verilen iptal kararı ve karara ilişkin avukatımız tarafından hazırlanan bilgi notu ekte bilginize sunulmaktadır. Türk Dermatoloji Derneği olarak bu aşamada; Sağlık Bakanlığına ve İç İşleri Bakanlığına bu cihazların denetimi konusunda bir çalışma yapılması ve bu denetimlerde her aşamada işbirliğine hazır olduğumuzu belirten yazılar gönderilecektir. Hukuksal kazanımların yaşama geçtiğini görmek dileğiyle

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Karar Bilgi Notu

Danıştay 17.Daire İptal Kararı