TUKMOS Uzmanlık Eğitim Programındaki Rotasyonlar

Değerli Meslektaşımız,

TUKMOS Deri ve Zührevi Hastalıkları komisyonu 16 Ocak 2015’te Ankara’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile toplanmış ve daha önce duyurduğumuz çalıştayda oluşturulan Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistan Çekirdek Eğitim Programı sisteme girilmiştir. Bu toplantında daha önce tartışılmış ve yapılandırılmış olan rotasyonlarımız ile ilgili bazı değişiklikler olmuştur. Uzmanlık Eğitimimizde oluşan yeni rotasyon çizelgesi ve süreleri aşağıda sunulmuştur. Programın TUK tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanacaktır. Şubat ayının başında TUKMOS başkanı Prof.Dr. Teoman ERDEM’in  katılacağı toplantıda TUK tarafından programımız değerlendirilecek ve uygun bulunursa onaylanacaktır. Bu aşamada TUK onay sürecine girmeden önce, rotasyonlar konusunda sizlerden tekrar görüş almak istiyoruz. Rotasyonlarla ilgili aşağıdaki sorulara yanıtlarınızı, katkı ve önerilerinizi 2 Şubat 2015 tarihine kadar Prof.Dr. Teoman ERDEM (mterdem@hotmail.comteomane@sakarya.edu.tr ) e iletmenizi bekliyoruz. Alanımızın korunmasında önemli bir mevzi sağlayacak bu çalışmaya öneri ve katkılarınızla destek vermenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

ROTASYON SÜRESİ/AY

ROTASYON DALI

2 AY

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

2 AY

İç Hastalıkları

2  AY

Tıbbi Patoloji

1 AY

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Rotasyonlar konusundaki sorular;

    • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Rotasyonun kalkması uygun mudur? Kaldırılması uygunsa gerekçeleriniz nelerdir?
    • Dahiliye rotasyonu için 2 ay uygun mudur? Gerekçeleriniz nelerdir?
    • Psikiyatri rotasyonunu konulması ve süresi uygun mudur? Uygunsa gerekçeleriniz nelerdir?


Sertifikalı hekimlerin estetik ünitelerde yapabileceği işlemler hakkında

Değerli Meslekdaşımız,

Derneğimize ve Plastik Cerrahi Derneği'ne gelen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı estetik ünitelerine ilişkin başvurularda "sertifikalı hekimlerin" güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları yönetmeliğinde bir zamanlar yazılmış olan her türlü işlemi yapılabileceği yönünde onay verilmesini istemektedir.

Bir ilimizin Sağlık Müdürlüğü görevlileri konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na Yönetmeliğin 2008 yılında yürürlükten kaldırıldığını ve ek olarak sertifikalı hekimlere yönelik bir iptal kararı olduğunu da ifade etmişlerdir. Sağlık Bakanlığı ise söz konusu yargı kararı ortadan kalktı sizi bağlamaz, yürürlükten kalkan yönetmeliğin hükümlerini uygulayın bir şey olmaz demişlerdir. Bu ilimiz Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Plastik Cerrahi Derneği'ne ulaşarak doğru işlem yapmak için ivedi bilgi istemişlerdir. İki derneğin ortak avukatları bu amaçla ekteki bilgi notunu hazırlayarak söz konusu İl Sağlık Müdürlüğüne göndermiştir.

Estetik uygulamalar konusunda Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile beraber yürüttüğümüz çalışmalarda son aşamaya geldiğimizi ve hazırladığımız ortak rapor ile Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmayı planladığımızı da bu vesile ile sizlerle paylaşmak isteriz.

Meslek alanımıza hep beraber sahip çıkıyoruz.

Saygılarımızla,
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Sağlık müdürlüğüne yazı


IPL Tıbbi Bir Cihazdır

Değerli Meslektaşımız,

Üyelerimiz tarafından dernek yönetim kurulumuza iletilen, İstanbul güzellik uzmanları ve güzellik salonu işletmecileri odasına hitaben yazılmış Türkiye Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın IPL cihazlarının tıbbi cihaz olmadığı ile ilgili ekteki yazısına yönelik olarak dernek avukatımızın önerileri ışığında dernek yönetim kurulumuzun hazırladığı yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Meslek alanımıza hep beraber sahip çıkıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eki:Türkiye Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın IPL cihazları Hk. Yazısı

  Eki:Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı 26-12- 2014 tarihli yazısına yanıt


 


Kamuoyu Bilgilendirme İlanı

Değerli Meslektaşımız,

Kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının bir parçası olarak; Derneğimiz ile Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin ortaklaşa hazırladıkları ve 1 Ocak 2015 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan ilan ekte sunulmuştur. İlanımızın her platformda gündemde tutulması çalışmalarımız açısından önem taşımaktadır.
Destekleriniz için teşekkür ederiz. Meslek alanımızı hep birlikte koruyacağız.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki:Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan ilan