Yeterlik Sınavı Duyurusu

Sayın Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi uzman hekimlerin sürekli eğitim alanındaki bireysel gelişmelerinde teşvik edici rol oynayan yeterlik sınavları (board sınavları), ülkemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında ve tıbbın diğer birçok alanında yapılmaktadır. Yeterlik Sınavlarına katılım zorunluluk değil, gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu yıl altıncısı yapılacak olan Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşamasının (kuramsal-yazılı sınav) 01 Kasım 2015 günü, 2. aşamasının (uygulama sınavı) 08 Kasım 2015 günü yapılması planlanmaktadır. Bu tarihler yeterlik sınavına girmek isteyen meslektaşlarımızın işyerinden izin almalarına gerek olmadan gelebilmelerini sağlamak amacı ile seçilmiştir. Kuramsal Sınav her yöreden ulaşımın kolay olduğu İstanbul ve Ankara'da yapılacaktır. Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi Bilgisayar Laboratuarı belirlenmiştir. .

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Dermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 10. Baskı, 11. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik olan 1. aşamasına katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Sınav içeriği ve yöntemi ile ilgili bilgilere ulaşmak ve online başvuru yapmak için ayrıntılı bilgiler Türk Dermatoloji Derneği web sayfasında (http://www.turkdermatoloji.org) yer almaktadır.

Sınav için son başvuru tarihi 10 Ekim 2015'dir. Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Daha önceden sınava girip başarılı olduysanız, bu maili dikkate almayınız.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu
adına

Prof. Dr. Şeniz Ergin

Prof. Dr. Göksun Karaman

Sınav Komisyonu Başkanı

Yeterlik Kurulu Başkanı


Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemlerle İlgili Yazısı NedeniyleSağlık Bakanlığına Dava Açıldı

Değerli Meslekdaşımız,

İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.6.2015 gün ve 1006 sayılı yazısı uyarınca muayenehanede lazer ve benzeri işlemlerin yapılamayacağının bildirilmiş, bu tür işlem yapılması halinde yaptırım uygulanacağının ifade edilmiştir. Benzer gerekçelerle bazı üyelerimize daha önceki tarihlerde benzer bildirimde bulunulması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmış ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Genel Müdürlüğün son yazısı ile taleplerimizin dikkate alınmadığı ve yargı kararlarına aykırı işlemlerde ısrar edildiği görülmektedir.

Dernek olarak, 14 Temmuz 2015 tarihinde işlemin iptali istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi'nde E.2015/1960 sayılı dosya ile dava açılmıştır. Gelişmelerden her aşamada sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 


Medya Havuzu Hakkında

Değerli Meslekdaşımız,

Derneğimiz Yönetim Kurulu bildiğiniz üzere 1 Şubat 2015 tarihinden beri alanında kabul görmüş bir medya şirketi aracılığı anlaşmış ve o tarihten beri görsel ve yazılı basında aktif bir şekilde yer almaktadır. Bu süre içerisinde medya Türk Dermatoloji Derneği'ni bir çok konuda uzman görüşü almak konusunda güvenilir bir kaynak olarak kabul etmiştir. Bu durum mesleğimizin ve derneğimizin saygınlığını artırmıştır. Ancak, medya ile kurduğumuz olumlu ilişkiler doğrultusunda onlardan gelen acil de olabilen yazılı ve görsel haber isteklerini karşılamakta tek başına dernek yönetim kurulumuzun çabaları artık yeterli olmamaktadır. Bu nedenle gönüllü meslekdaşlarımızdan oluşan bir medya ekibi ve haber havuzu oluşturmayı hedefledik.Bu konuda bize yardımcı olmak isteyen tüm meslekdaşlarımız 01.08.2015 tarihine kadar sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine bir mesaj atarak isteklerini belirtebilirler.
Meslek alanımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz..

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


 


Sağlık Bakanlığının Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemlerle İlgili Yazısı

Değerli Meslekdaşımız,

Sizlerden gelen başvurulardan, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.6.2015 gün ve 1006 sayılı yazısı uyarınca muayenehanede lazer cihazı ile işlem yapılamayacağının bildirildiğini, işlem yapılması halinde yaptırım uygulanacağının ifade edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.6.2015 gün ve 1006 sayılı yazısından önceki tarihli bir yazıda da benzer gerekçelerle kimi üyelerimize bildirimde bulunması üzerine işlemin geri alınması istemiyle Derneğimizce Sağlık Bakanlığı’na başvurulmuştu. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak Genel Müdürlüğün son yazısı ile taleplerimizin dikkate alınmadığı, yargı kararlarına aykırı işlemlerde ısrar edildiği görülmektedir. Derneğimiz tarafından bu işlemin iptali istemiyle önümüzdeki günlerde dava açılacaktır.

Bununla birlikte Hukuk Büromuz tarafından dava açılıncaya kadar size gelen il/ilçe sağlık müdürlüklerine verilebilecek bir yazı taslağı hazırlanmış olup ekte bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilebilecek Yazı Taslağı

Ek -1

Ek -2

Ek -3