Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışmaları

TTB-UDEK tarafından gönderilen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışmaları” konusunda mesaj aşağıda sunulmuştur. Bu alanda Türk Dermatoloji Derneğini temsilen TTB çatısı altında kurulacak komisyonda görev almak isteyen meslektaşlarımızın 19 Şubat 2016 tarihine kadar sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine mesaj göndermelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığına,

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu'nun yürütmekte olduğu çalışmalar sonucunda uzmanlık derneklerinin gerek kendi çalıştıkları alanlara özgü iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin gerekse tüm çalışanları göz önünde bulundurarak kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren “işle ilgili hastalıklara”  ilişkin çalışmalara gereksinim duyulduğu açık bir şekilde görülmüştür. Bu nedenle uzmanlık derneklerinin meslek hastalıklarını ve işe bağlı kazaları / hastalıkları iki ayrı başlıkta ele almaları ve bu çerçevede çalışma grupları / komisyonlar kurarak Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ile iletişime geçmeleri önemlidir. Sözü edilen iki başlıktan birincisi uzmanlık alanında çalışanlara özgü meslek hastalıkları, iş kazaları / işe bağlı hastalıklara (örneğin radyoloji alanında çalışanların karşılaştıkları kas-iskelet sistemi hastalıkları, radyolojik riskler vb.) ilişkin çalışmalar yürütülmesidir. İkinci başlık ise tüm çalışanlar göz önünde bulundurularak derneğin uzmanlık alanını ilgilendiren başlıklarda (örneğin radyoloji alanında hastanelerdeki anjiyografi ünitesi, ameliyathane gibi radyasyona maruz kalınan diğer ünitelerde çalışanlar için ya da dermatoloji uzmanlık alanında lateks alerjisi vb.) çalışmalar yürütülmesidir.

Bu konularda komisyonların /çalışma gruplarının oluşturulması ve belirlenecek temsilcilerin udek@ttb.org.tr adresine 22 Şubat 2016 Pazartesi gününe kadar bildirilmesi çalışmalara güç katacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu


Girişimsel Beceri Okulu

Değerli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Öğrencileri,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, alanımız uzmanlık öğrencilerinin günlük dermatoloji pratiğinde çok sık kullanılan girişimsel uygulamalar konusundaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla “Girişimsel Beceri Okulu” düzenlemeye karar vermiş ve buna yönelik çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında yoğunlaştırmıştır. Bunların sonucu olarak hazırlanan Birinci Girişimsel Beceri Okulu’nun, 26-27 Mart tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2014 ve 2015 Dermatoloji Kış Okulları katılımcılarının ve eğiticilerin geribildirimleri ışığında içeriği belirlenen okulda ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki temel beceri hedeflerinin kazandırılması/geliştirilmesi planlanmaktadır;

1. Eksizyonel biyopsi ve oluşan  defektin primer ve flep ile onarımı

2.Yama ve delme testlerinin uygulaması ve değerlendirilmesi

3. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamaları

4. Tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi

5. Lazer uygulamaları; lezyona özel tedavi parametrelerinin belirlenmesi, cihaza yüklenmesi ve uygulama

Bunlara ek olarak, gönüllü katılımcıların seçmeli olarak katılabilecekleri, Mohs Cerrahisi uygulaması konusunda temel bilgi ve becerinin kazandırılması da planlanmıştır.

Bu okul kapsamında, dermatolojik girişimsel beceriler, eğiticiler eşliğinde, 6 kişilik gruplar halinde, bizzat katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimin küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcı sayısı sınırlı olacaktır.

Komisyonumuz hedef kitleyi, 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin ikinci yılını doldurmuş ve 3. yılını tamamlamamış asistanlar olarak belirlemiştir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve ihtisas süresi değişmiş olanlar da halen ihtisaslarının 3. yılında olduklarını kanıtlayan belgelerle (başlangıç tarihine ek olarak kullandıkları iznin belgelerini de ekleyerek) başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre “ilk başvuran” 30 uzmanlık öğrencisi okulda yer almaya hak kazanacaktır.

Kursun finansmanı Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, uzmanlık öğrencileri katılım bedeli ödemeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu okuldan  yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.

Girişimsel Beceri Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri, görev yaptıkları kurum, göreve başladıkları tarih ve anabilim dalı başkanı-eğitim sorumlusunun onay belgelerini aşağıda belirtilen e-posta adresine göndererek başvurabilirler. Girişimsel Beceri Okulu’na başvurular “15 Şubat 2016” tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2016 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Başvuru Adresi:

sekreterya@turkdermatoloji.org.tr


Vefat Haberi

Kıymetli hocamız Prof.Dr. Ümit Ukşal bugün vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Camiamızın başı sağ olsun.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


DUSEK Alerji Kursu'nu gerçekleştirdi

Derneğimiz bünyesinde kurulan Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu (DUSEK), 2016 yılı ilk toplantısını 16-17 Ocak 2016 tarihinde Ankara Holiday Inn-Çukurambar’da gerçekleştirdi. Yüz yirmi dermatoloji uzmanı meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen toplantının konusu “Dermatoallerji” idi. Giderlerinin tamamı derneğimiz tarafından karşılanan ve meslektaşlarımıza ücretsiz olan kursumuzda eğitimler dermatoallerji ile yakından ilgilenen hocalarımız ve meslektaşlarımız tarafından verildi. Kurs programında ürtiker, anjioödem, atopik dermatit, ilaç allerjileri, besin allerjileri, kontakt dermatit, el ekzemaları ve sistemik kontakt dermatit gibi güncel konuların dışında prick test ve yama testi gibi alerji test uygulamalarının tekniği ve yorumlaması konusuna da geniş zaman ayrılarak katılımcıların bilgilerini pekiştirme ve geliştirme fırsatı verildi.

Kurs programının tamamında keypad sorularına yer verilerek interaktif ve tartışmalı bir ortam yaratması ile camiamızda ilk örneği olan kurs formatı katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Kurs sırasında ve sonrasında sanal ortamda beğenilerini dile getirerek yeni kurslar için ekibimizi motive eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu