Güzellik Uzmanlarının IPL kullanabilmesine olanak veren Sapğlık Bakanlığı Genelgesi iptal edildi

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılında yayımladığı ve IPL cihazının güzellik uzmanları tarafından da kullanılabileceğine ilişkin Genelge hakkında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile birlikte açılan dava sonuçlanmıştır. Danıştay 15. Dairesi “söz konusu Genelge’nin iptaline” karar vermiştir. Bu süreçte olağanüstü çaba gösteren ve ısrarla takip eden avukatımız Ziynet ÖZÇELİK ve ekibine çok teşekkür ederiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile dayanışma ve işbirliğinin olumlu sonuçlarından birini daha sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki: Danıştay 15.Daire İptal Kararı

  Eki:IPL Kararı Hakkında


TTB-STE-SMG Kredilendirme Kartı için Üye Bilgileri Güncellemenizi yaptınız mı?

Değerli Meslektaşımız,

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından uygulanmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG) Kredilendirmesi için tüm kongre ve toplantılarda kart sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bu kartlara sahip olunması halinde bilimsel etkinliklere katılımdan elde edilen kredilerin işlenmesi ve izlenmesi kolaylaşacaktır. TTB; STE-SMG kredilendirme kartını 35 TL bedel ile düzenlemektedir. Türk Dermatoloji Derneği olarak bu kartları TTB’ye hazırlatıp bütün üyelerimize bedelsiz olarak dağıtmayı planlıyoruz.

Üyelerimiz katıldıkları tüm kongrelerde kayıt sırasında bu STE-SMG kredilendirme kartını cihaza okutacaklardır. Kongreden ayrılırken de aynı işlemi tekrar yapacaklardır. Bu uygulama ile kongrede olduğu süre içindeki tüm krediler otomatik olarak kart sahibinin adına kayıt edilecektir. Kart sahipleri TTB’nin STE-SMG kredilendirme sayfasından (https://www.ttb.dr.tr/stesmg/pers/perstc.php ) adlarına girilmiş kredi puanlarını görebileceklerdir. Geçmişte katıldıkları, işlenmemiş ve görünmeyen etkinliklerin kredilerini de girebileceklerdir. Bilindiği gibi bu krediler; mesleki bilgi ve beceri dosyalarında yer alması gereken bilgilerdir. Yeniden belgelendirme (re-sertifikasyon), atama yükseltme, görevlendirme ve performans puanlarının hesaplanmasında bu veriler önem kazanmaktadır.

STE-SMG kredilendirme kartlarını çıkarabilmemiz için Türk Dermatoloji Derneği üye kayıtlarında T.C. kimlik numaranız, cep telefon numaranız ve güncel e-posta adresiniz gereklidir. Türk Dermatoloji Derneği üye bilgileri güncelleme sistemine giremeyen meslektaşlarımız “Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefon numarası, e-posta adresi ve iş adresi” içeren mesajı dernek sekreterimize (sekreterya@turkdermatoloji.org.tr ) iletmeleri halinde üye bilgileri güncellenmiş olacaktır. Bilgi güncellemesini tamamlamış üyelerimizin listesi 21 Nisan 2014’te TTB’ye iletilecek ve kartların basılması sağlanacaktır. 18 Nisan 2014 tarihine kadar bu bilgilerini bu bilgileri kayıtlarımızda olmayan meslektaşlarımıza “Kredilendirme kartı” verilemeyecektir.

Daha önce 3 kez yaptığımız duyuru ile bilgilerini güncelleyen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ancak, halen 150 civarında üyemizin e-posta bilgileri kayıtlarımızda güncel değildir ve ilettiğimiz mesajlar geri gelmektedir. Çevrenizde bu mesajı almamış meslektaşlarımızın olabileceğini düşünerek e-posta listenizde yer alan dermatologlara bu mesajı iletmenizi de rica ediyoruz. Bu desteğiniz ile hem üye bilgilerimiz güncellenmiş olacak hem de TTB-STE-SMG kredilendirme kartlarını tüm üyelerimize eksiksiz hazırlayıp vermiş olacağız.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


NTV'de Alanımızla İlgili Açıklamaya Tepki! Düzeltme

Değerli Meslektaşımız,

Ondokuz Ocak 2014 saat 11.00’de yayınlanan NTV’deki "Haftasonu" programında “bitki ve güzellik uzmanı” Suna Dumankaya’ nın “artan cilt hassasiyetlerinin iki nedeninin artan kimyasal kullanımı ve dermatoloji doktorları" açıklamasıyla ilgili olarak üyelerimizden gelen şikayetler yönetim kurulumuzca değerlendirilmiştir. Yönetim kurulumuz bu olay özelinde aşağıdaki eylem planını yaşama geçirmeye karar vermiştir;

1-Dernek avukatımız söz konusu programın tümünü “Meslek alanımıza verdiği zararı ve bu konuda dava açılıp açılmayacağını değerlendirmek amacıyla” incelemektedir Avukatımızın raporuna göre dava açma süreci başlayacaktır.
2-Yapılan yayın üzerinden hazırlanacak rapor ile RTÜK’ e başvurulacak hem NTV hem de konuşmacı hakkında işlem yapılması istenecektir.
3-Yazılı ve görsel medya kuruluşlarına ekteki bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilmiştir.
4-Halkla ilişkiler danışmanımız “cildimizi bekleyen tehlike " veya " bitkisel ürünler cilt sağlığını tehdit ediyor" gibi başlıklarla bir karşı haber planlaması yaparak NTV ve CNNTürk’ de program hazırlama çalışmalarına başlamıştır.
5-Sağlık Bakanlığına “bu tür haberlerin toplum sağlığını nasıl tehdit ettiğini ve bu konuda toplumu bilgilendirme ve zararlardan koruma adına ortak hareket etmeye hazır olduğumuz” yazılı ve sözel olarak belirtilmiştir.

Meslek alanımızın ve saygınlığının korunması sizlerin desteğiyle olacaktır. Yukarıda yapılan ve yapılacak çalışmalar sizlerle birlikte daha kolay sonuçlanacaktır. Alanımızla ilgili tanık olduğunuz ihlaller ve sorunları sekreterya@turkdermatoloji.org.tr e-posta adresine göndererek bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 

  Eki:Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulundan Basın Yayın Kuruluşlarının Dikkatine


TTB-STE-SMG Kredilendirme Kartı ve Üye Bilgileri Güncelleme

Değerli Meslektaşımız,

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından uygulanmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG) Kredilendirmesi için tüm kongre ve toplantılarda kart sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bu kartlara sahip olunması halinde bilimsel etkinliklere katılımdan elde edilen kredilerin işlenmesi ve izlenmesi kolaylaşacaktır. TTB; STE-SMG kredilendirme kartını 35 TL bedel ile düzenlemektedir. Türk Dermatoloji Derneği olarak bu kartları TTB’ye hazırlatıp bütün üyelerimize bedelsiz olarak dağıtmayı planlıyoruz.

Üyelerimiz katıldıkları tüm kongrelerde kayıt sırasında bu STE-SMG kredilendirme kartını cihaza okutacaklardır. Kongreden ayrılırken de aynı işlemi tekrar yapacaklardır. Bu uygulama ile kongrede olduğu süre içindeki tüm krediler otomatik olarak kart sahibinin adına kayıt edilecektir. Kart sahipleri TTB’nin STE-SMG kredilendirme sayfasından (https://www.ttb.dr.tr/stesmg/pers/perstc.php ) adlarına girilmiş kredi puanlarını görebileceklerdir. Geçmişte katıldıkları, işlenmemiş ve görünmeyen etkinliklerin kredilerini de girebileceklerdir. Bilindiği gibi bu krediler; mesleki bilgi ve beceri dosyalarında yer alması gereken bilgilerdir. Yeniden belgelendirme (re-sertifikasyon), atama yükseltme, görevlendirme ve performans puanlarının hesaplanmasında bu veriler önem kazanmaktadır.

STE-SMG kredilendirme kartlarını çıkarabilmemiz için Türk Dermatoloji Derneği üye kayıtlarında T.C. kimlik numaranız, cep telefon numaranız ve güncel e-posta adresiniz gereklidir. Üyelerimizin 28 Şubat 2014 tarihine kadar bu bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Türk Dermatoloji Derneği üye bilgileri güncelleme sistemine giremeyen meslektaşlarımız “Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefon numarası, e-posta adresi ve iş adresi” içeren mesajı dernek sekreterimize (sekreterya@turkdermatoloji.org.tr ) iletmeleri halinde üye bilgileri güncellenmiş olacaktır. Bilgi güncellemesini tamamlamış üyelerimizin listesi Mart ayı başında TTB’ye iletilecek ve kartların basılması sağlanacaktır.

İlk mesajımızdan sonra 50 civarında güncelleme mesajı aldık. Ne yazık ki 200 civarında üyemizin e-posta bilgileri kayıtlarımızda güncel değildir ve ilettiğimiz mesajlar geri gelmektedir. Çevrenizde bu mesajı almamış meslektaşlarımızın olabileceğini düşünerek e-posta listenizde yer alan dermatologlara bu mesajı iletmenizi de bekliyoruz. Bu desteğiniz ile hem üye bilgilerimiz güncellenmiş olacak hem de TTB-STE-SMG kredilendirme kartlarını tüm üyelerimize eksiksiz hazırlayıp vermiş olacağız.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu