Basın Toplantısı Hakkında

Değerli Meslektaşımız,

Daha önce sizleri bilgilendirdiğimiz üzere Şubat ayı itibariyle suistimal edilen hastalıklarımız ve tıbbi işlemlerimizin ehil ellerde yapılması gerektiği ile ilgili olarak halkımızı bilinçlendirmek üzere alanında tecrübeli bir PR şirketi ile anlaşarak medya çalışmalarımızı başlattık. Şubat ayı içerisinde haberlerimiz yazılı ve görsel medyada yayınlanmaya başladı. Bu haberleri daha sonra toplu bir şekilde ağ sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

Bu doğrultuda 1 Mart 2015 tarihinde Uludağ'da gerçekleştirilecek 8.Uludağ Dermatokozmetoloji Kongresi kapsamında , sedef, vitiligo hastalıkları, lazer uygulamaları, botox, dolgu gibi işlemlerimizle ilgili toplumda farkındalık yaratmak üzere Ankara'dan ve İstanbul'dan davet ettiğimiz ajanslar ile beraber bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.

Bilgilerinize sunmak isteriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 


Tıbbi Hatalarda Bilirkişilik Uygulamaları Bildirgesi

Değerli Meslektaşımız,

Adalet Bakanlığı tarafından Almanya ile birlikte bir Avrupa Birliği projesi olarak dört alanda verilen bilirkişilik uygulamalarını iyileştirmek üzere yapılan toplantılara Dernek avukatımız Ziynet ÖZÇELİK’in katılmış ve “Tıbbi hatalara ilişkin davalarda bilirkişilik uygulamaları” konusunda yapılan iki toplantıda konuşmacı olarak görev almıştır. Bu toplantılar sonunda hazırlanan bildirgeye "http://www.higm.adalet.gov.tr/dokumanlar/hacettepesonu%C3%A7bildirisi.pdf” linkinden ulaşılabilir. Olası davalarda hakimlerin ve hukukçuların dikkatinin çekmek üzere söz konusu bildirgeden yararlanabileceğinizi düşünmekteyiz.

Avukatımız bu bildirgeyi değerlendirmiş ve “bilirkişi olarak görevlendirildiğiniz zaman özellikle göz önüne alınması gereken konuları” aşağıda özetlemiştir;

1- Tıbbi hata davalarında yalnızca hekim odaklı kusur incelemesinden vazgeçilmesi, sağlık hizmetlerinin çok disiplinli yürütüldüğü ve hizmet çıktısının sağlık hizmetinin organizasyonu ile yakında ilgili olduğu, dolayısıyla hastanın zarar gördüğü bir durumda hizmetin bütününe odaklı bir inceleme yapılması gerektiği,

2- Her bir olayda birden fazla nedenle zararlı sonucun ortaya çıkmış olabileceğinin mutlaka göz önüne alınması,

3-İncelemenin mutlaka ilgili mesleki alanlardan seçilen ve hizmetin verildiği yerin çalışma koşullarını bilen kişilerin oluşturduğu kurullar tarafından yapılması gerekliliği,

4- Aydınlatılmış onam tartışmalarında hekimlerin çalışma koşullarının, içinde bulundukları durumun ve hekimlik etik kurallarının birlikte dikkate alınması ve kusurun olup olmadığının buna göre saptanması gerektiği,

5- Hastaları ve hekimleri karşı karşıya getirmeyen, zararın giderimine ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanan, dava dışı önleyici tazmin sistemlerinin benimsenmesi gerektiği,
sonuç bildirgesinde yer almaktadır.

Bu bildirgeye ihtiyacımızın olmayacağı, mesleğimizi en iyi ortamlarda ve sorunsuz sürdüreceğimiz günler dileğiyle

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 


Kadına Şiddeti Kınıyoruz

Değerli Meslektaşımız,

Tertemiz yavrumuz Özgecan Aslan'ın Mersin'de hunharca katledilmesi hepimizi derinden yaralamıştır.
Daha hayatının baharında gencecik bir can daha ziyan oldu. Mekanı cennet olsun.Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız, suçluların bir an evvel cezalandırılmasını istiyoruz.

Bu vahşetin son olması dileğiyle..

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu


 


Alanında tecrübeli bir PR şirketi ile anlaştık, medya çalışmalarımızı başlatıyoruz

Değerli Meslekdaşımız,

Meslek alanımız doktor olmayan kişiler tarafından adeta işgal edilmiş durumda. Tıbbi estetik ve kozmetik işlemlerimiz ehil olmayan eller tarafından tıbbi işletme olmayan kuaför ve güzellik salonu gibi iş yerlerinde kontrolsüz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Sedef, vitiligo gibi hastalıklarımız umut tacirlerinin elinde. Bu konuda bir yandan hukuksal mücadele verirken bir yandan da halkımızı bilinçlendirmeye yönelik olarak yazılı ve görsel medya çalışmaları yapmayı planladık. Bu amaçla alanında tecrübeli bir PR Şirketi ile anlaştık. Şubat ayından itibaren söz konusu PR şirketi ile beraber ulusal ve yerel medya çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Haberlerimiz yayınlandıkça sizlerle paylaşacağız.

Meslek alanımıza hep beraber sahip çıkıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu