Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu Göreve Başladı

Değerli Meslektaşımız,

Yönetim Kurulumuz; Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda kabul edilen ve ekte sunulan “Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu Yönergesi”ne göre “Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulunu” belirlemiştir. Yedi kişilik kurul; Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri (3) Prof.Dr. Emel Bülbül Başkan, Prof.Dr. Nilgün Şentürk, Doç.Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi (1) Prof.Dr. Murat Borlu ve Türk Dermatoloji Derneği eğitici üyeleri (3) Prof.Dr. Ayşe Anıl Karabulut, Doç.Dr. İlgen Ertam ve Prof.Dr. Başak Yalçın’dan oluşmuştur. Kurulumuz en kısa zamanda toplanarak yönergeye göre yapılanacak ve çalışmalara başlayacaktır. Kurulun çalışmaları ve etkinlikleri sizlerle paylaşılacaktır.
Uzmanlık sonrası eğitimin planlamasını yapacak ekibe başarılar dileriz

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

  Eki: Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu Yönergesi
 


Türk Dermatoloji Derneği'nin il temsilcisi olmak ister misiniz?

Değerli Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu; 6 Kasım 2014 tarihli toplantısında “üyelerimizin gönüllü başvuruları ile illerimizde Türk Dermatoloji Derneği Temsilcileri görevlendirmeye” karar vermiştir. Gönüllü il temsilcilerimiz, bulundukları bölgede alanımızla ilgili yaşanan olumsuzlukları TDDYK’ya bildirme, TDDYK’nın onayı/bilgisi dahilinde görüşmeler yapma ve konuya müdahil olma görevleri olacaktır. Sizlerle birlikte yapacağımız bu çalışma ile ülkemizin her alanında meslektaşlarımıza sahip çıkma ve meslek alanımızı koruma konusunda farklı bir çalışma tarzı getiriyoruz. Geçen dönem kısa bir süre uygulanan, bu temsilciliklerin daha yaygın ve aktif olarak çalışmasını umuyoruz. Başvurunun çok olması halinde, büyük şehirlerimizde birden fazla temsilcilerimiz olabilecektir. Bulunduğunuz ilin “Türk Dermatoloji Derneği Temsilcisi” olmak isteğinizi sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine e-posta yoluyla 5 Aralık 2014 tarihine kadar iletebilirsiniz. Yönetim Kurulumuz gelen istekleri değerlendirecek ve temsilcilerimizi belirleyecektir.
Meslek alanımızı birlikte savunuyor ve sorunlarımızı birlikte çözüyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Deneği Yönetim Kurulu
 


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Basın Toplantısı Yapıldı

Değerli Meslektaşımız,

TTB-UDEK tarafından gönderilen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” konusunda Türk Dermatoloji Derneğinin de destek ve katkı verdiği basın toplantısı ile ilgili mesaj aşağıda sunulmuştur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak alanımızda ciddi tahribatlara neden olacak bu yönetmeliğin iptali için her çabanın içinde olacağımızı belirtmek isteriz. Bu mücadelede sizlerin katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığına

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB - UDEK) ve uzmanlık dernekleri 27 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile ilgili olarak ortak bir basın toplantısı yaptı. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


TTB-UDEK Yürütme Kurulu


Basın Toplantısı haberi: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/alternatif-4897.html

 


Türk Dermatoloji Derneği Asistan Temsilcileri Göreve Başladılar

Değerli Meslektaşımız

TDD üyesi araştırma görevlileri 23 Ekim 2014 tarihinde 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde Antalya’da yaptıkları toplantıda 2014-2016 dönemi asistan temsilcisi seçiminde farklı bir adım attılar. Asistan temsilciliği görevini iki gönüllü arkadaşın birlikte yürütmesine karar verdiler. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında görev yapan Dr. Mehmet Ateş (e-posta:dermaates@gmail.com) ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar kliniğinde görev yapmakta olan Dr. Ezgi Erdal Özkur (e-posta:ezgierdal@hotmail.com )’u görevlendirmişlerdir.

Dr. Mehmet Ateş ve Dr. Ezgi Erdal Özkur; uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımızın eğitimle ilgili görüş ve önerilerini Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu ve Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kuruluna iletme konusunda iyi bir işbirliği içinde olmayı umut ediyorlar. Bu amaçla facebook’ta kapalı bir grup kurmuşlardır. TDD üyesi olmayan asistan arkadaşlarımızın da bu gruba katılmalarında yarar vardır. Gruba katılabilmek için yukarıdaki e-posta adreslerinden birisine mesaj atılması yeterli olacaktır.
Kendilerine bu görevlerinde başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

TDD Yönetim Kurulu